VŨ KHÍ CỦA KẺ BỊ TRỊ.

MƯA NGUỒN.

” Khôi hài, châm biếm phải chăng là vũ khí của kẻ bị trị….” Tôi đọc được câu này ở đâu đó trong một nhật báo hình như là Hòa Bình của linh mục Trần Du trước khi Saigon rơi vào tay cộng quân mấy năm do cụ Sức Mấy Đinh Từ Thức kể chuyện khôi hài móc họng xã hội và thói quan liêu quê mùa của bọn cán bộ cán mai cán cuốc Việt Minh thời Pháp thuộc.

Cái khổ, cay đắng là bọn vô học vừa ngu vừa dốt lại mang mặc cảm TỰ TI khi chúng ở dưới quyền cai trị của người tài giỏi văn minh hơn chúng. Nhưng chúng lại rất quan liêu, mang TỰ TÔN mặc cảm khi chúng có quyền, có cơ hội ăn trên ngồi trước thì chúng coi thiên hạ chẳng khác nào rơm rác.

Câu nói ” Cán bộ là người đầy tớ trung thành của nhân dân ” của tên già dâm đãng sủa nhắng lên khi y mở miệng ban lời vàng ngọc chỉ thị dạy dỗ cho bọn lâu la khi y nói chuyện ở một lớp ” rèn cán chỉnh quân ” vào những năm 1948 – 1952. Thế là bọn văn nô như Xuân Diệu, Tố Hữu, Hoài Thanh, Chế Lan Viên….xúm vào tâng bốc coi như đó là chân lý, kinh điển, kinh thánh của quân ăn cướp ngày. Nay chúng đã có kim chỉ nam dẫn đường XUỐNG HỐ CẢ NƯỚC. Ăn cướp và hành động thổ phỉ được cả một tập thể bảo kê hợp pháp bằng nhiều bình phong mị dân, lừa bịp.

Thật đáng phàn nàn mà cũng là tình trạng con dân đất nước bị đọa đày trong khổ nạn cộng sản vì dân trí đất nước ta cách nay hơn 70 năn quá lạc hậu, ấu trĩ. Dân tình đơ sơ mộc mạc, thất học nên rất dễ bị lừa phỉnh bởi lời ngon nói ngọt. Con dân cả nước sống dưới ách nô lệ của thực dân và chế độ phong kiến. Ảnh hưởng cả ngàn năm văn hóa Tàu với lý thuyết Quân – Sư – Phụ của anh Khổng Khâu bon chen độc tài độc tôn độc đoán. Nay những tưởng thằng việt cộng nó khai sáng giải phóng cho chẳng ngờ nó đem cái ách cộng sản chủ nghĩa giáng lên đầu lên cổ con cháu Âu Cơ – Lạc Long tiếp tục nô lệ cho chủ nghĩa quái đản quái gở quái chiêu. Quay trở lại kiếp nô lệ cho thằng Tàu cộng trong tương lai.

Bọn cán bộ cán cuốc cán mai dốt đặc hơn cán táu học mót được ba cái lý thuyết thổ tả chúng đè đầu cưỡi cổ dân chúng, quan liêu phong kiến hách dịch còn hơn cả bao nhiêu chế độ trước đây sót lại. Ai đó lỡ dại nghe chúng nói ngon nói ngọt có dấu được ít hột giống cũng thiếu điều cúng cho chúng luôn. Cả đến hai hột giống cuối cùng dấu đi làm thuốc cũng đành đi ô tô bương cùng với chủ của nó cho tiện việc.

Vì sống trong bối cảnh của những xã hội nhiễu nhương không giống ai trong nhiều năm nên bà con trong dân gian bèn tức cảnh sinh tình, nghĩ ra những câu chuyện tiếu lâm, vui cười nhằm xả sú báp trong lúc có được tí thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của lao động công điểm, từ chế độ làm ăn tập thể thất bại bị phá sản thê thảm chúng bèn ” ĐẺ ” ra cái tổ chức thổ ôn thổ địa Hợp tác Xã cha chung không ai khóc không giống ai mà cũng không ai giống. Hình thức hợp tác xã cũng nất hơn tương tàu. Lại đổi qua trò ” tổ hợp cũng chẳng ra cái thể thống gì. Chúng gặt hết thất bại này đến thất bại khác nhưng hệt thống phát thanh tuyên truyền thì muôn năm ca ngợi ” Thành công, đại đại thành công ” để dâng đảng nhưng hoàn toàn là tròn lếu láo bịp bợm.

Chúng lừa nhau bịp nhau thì nói đến việt phục vụ, lo cho bàn dân thiên hạ mà chúng nói thật thì chỉ nó nước trời sập.

Chế độ được xây dựng trên giả trá, bịp bợm, lừa đảo, gian manh thì làm sao lại đẻ được mấy người công chính ?

Cái gọi là ” Kinh tế thị trường định hướng XHCN ” là cái chó gì? Chỉ là một thứ ma mị lếu láo quái thai. Đẻ ra những ngụy ngôn từ có trong đầu của mấy đứa tuyên truyền lếu láo nhăng cuội. Chúng đẻ ra ” ngôn từ” nhằm vừa đánh bóng vừa nhập nhằng lập lòe đánh lận con đen, vừa lừa bịp những ai cả tin ngây thơ mà thôi. Bây giờ dân trí nâng cao, người ta chẳng những ghét mà còn khinh bỉ quân cướp ngày đến tận xương tủy.

Bà con chế ra những câu truyện châm biếm, bỉ thử, móc họng, chế diễu, mỉa mai kể cả chửi thẳng vào cái bộ mặt hớp nhúa, nhếch nhác,lem luốc không xứng đáng sống với bất cứ xã hội nào còn có thành phần gọi là ” CON NGƯỜI “

MƯA NGUỒN.

http://batkhuat.net/bl-vukhi-cuake-bitri.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: