Can You Help Us Find Missing Americans?/Bạn có thể giúp tìm những người Mỹ mất tích không?

Bạn có thể giúp tìm những người Mỹ mất tích không?
Bạn có chứng cớ về số phận của lính Mỹ còn mất tích từ thời chiến tranh Việt Nam (hoặc chiến tranh Hàn Quốc hoặc chiến tranh lạnh) không? Chúng tôi là một nhóm các nhà báo Mỹ và các chuyên gia đang tìm cách để khám phá điều gì đã xảy ra đối với những quân nhân Hoa Kỳ bị bắt sống nhưng chưa trở về trong các cuộc xung đột này. Trọng tâm của chúng tôi cũng như của nhiều gia đình của những người Mỹ bị mất tích (xem ví dụ ở đây), là tìm hiểu số phận của những người này, mà không trách cứ những người bắt họ trong cuộc chiến tranh vốn đã kết thúc từ lâu rồi.
Các quan chức chính phủ Việt Nam, Lào, và Nga, những tù binh được thả từ các nhà tù Việt Nam và Lào và những hồ sơ Tình báo Hoa Kỳ được giải mật,  thông báo các lính Mỹ từ thời chiến tranh Việt Nam đã bị bắt ở Việt Nam và Lào nhưng không trở về trong năm 1973. Cũng có những thông báo rằng một số người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam có thể bị đem đến Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, hoặc Liên Xô.
Chúng tôi đang tìm chứng cớ để xác nhận việc bắt giữ, sống sót, và số phận của những tù binh Mỹ vẫn chưa quay về Hoa Kỳ. Các thông tin đó có thể bao gồm video hoặc hình ảnh của các tù binh đang sống trong sự giam cầm; những tài liệu chính thức của chính phủ về sự tồn tại của họ, các bài báo hoặc báo cáo truyền hình địa phương về những người Mỹ bị mất tích từ khi họ bị bắt, hoặc nếu như họ đã trốn thoát, hoặc đã bị chuyển đến những nước khác; hoặc các thông tin có thể dẫn chúng tôi đến chỗ có các chứng cớ trên. Điều này cũng có thể bao gồm sự xác nhận của các chính phủ về việc cầm giữ các tù binh Mỹ sau khi chiến tranh đã kết thúc và/hoặc sự chuyển dời các tù binh đến các nước thứ ba. Chúng tôi cũng muốn liên lạc với những người vợ còn sống và/hoặc những con cái từ các cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam, Lào, hoặc phụ nữ địa phương nào khác với quân nhân Hoa Kỳ sau chiến tranh, ngay cả trong trường hợp người Mỹ đó đã qua đời.
Trọng tâm của chúng tôi là những người Mỹ hiện tại có trong danh sách của bộ quốc phòng Hoa Kỳ “chưa có lý giải nào” về việc họ sống sót trong sự giam cầm sau ngày bị bắt. Chúng tôi sẽ xem xét chứng cớ về: 1) Những người Mỹ có trong danh sách “được giải thích” như là một sự nhầm lẫn (ví dụ, một người Mỹ bị báo cáo nhầm là đã chết dựa theo việc phân tích hài cốt vài thi thể của một nhóm người trên máy bay bị mất, hoặc việc nhận biết chỉ dựa vào một phần hài cốt – như răng của người đó – nhưng trong thực tế người đó vẫn còn sống sót sau khi mất tích hoặc 2) những người bị giam giữ bí mật sau những ngày chính thức được cho là đã chết và/hoặc bị chuyển đến một nước khác trước khi phần hài cốt của họ được trả về Mỹ.
Bạn có thể cung cấp các chứng cớ, đầu mối hoặc những phân tích của bạn qua trang Web này hoặc liên lạc chúng tôi trực tiếp. Chúng tôi thỉnh cầu bạn cung cấp thông tin này để tiết lộ sự thật vì những lý do mang tính thời sự, lịch sử, và nhân đạo.  Trong vài trường hợp, chúng tôi có thể tuyển những người nghiên cứu độc lập hoặc các nhà báo có khả năng tìm kiếm những thông tin mà chúng tôi muốn có. Nếu như điều này khiến bạn chú ý, xin vui lòng liên lạc và cho chúng tôi biết với: sự mô tả chi tiết về những thông tin mà bạn nghĩ mình sẽ tìm thấy được, thông tin về những kỹ năng và khả năng của bạn, và dự án của bạn kể cả tiền công cho việc làm của bạn. Nếu bạn có sở hữu trí tuệ nào như video, hình ảnh, hoặc tài liệu mà bạn muốn được nhận thù lao, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi, và cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc mô tả chi tiết về nó, sẽ có người liên lạc lại với bạn.Chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận thông tin về các địa điểm mà những người Mỹ đã được chôn cất. Tuy nhiên, xin vui lòng đừng làm xáo trộn các hài cốt của bất cứ thi thể nào đang trong tình trạng nghi ngờ là của người Mỹ. Chúng tôi sẽ không tiếp nhận di cốt hoặc bất cứ thông tin nào có được do đã làm xáo trộn nơi chôn cất.Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s